PROJECT

Digitaal portfolio

Tool voor academische ontwikkeling en life long learning

Een digitaal portfolio ondersteunt studenten bij de ontwikkeling tot academicus en life long learner. Het wordt gebruikt voor arbeidsmarktoriëntatie, professionele vaardigheden, taalvaardigheid en didactische competenties. Studenten zetten het in als een showcase voor zichzelf en anderen; docenten ondersteunt het bij hun BKO-ontwikkeling. In Brightspace maak je eenvoudig een ePortfolio aan.

Wat levert het jou op?

Een digitaal portfolio:

  • Ondersteunt de ontwikkeling van cursusoverstijgende vaardigheden
  • Draagt bij aan de samenhang in het curriculum
  • Maakt het uitwisselen van informatie en feedback gemakkelijk
  • Biedt mogelijkheden voor persoonlijke leerpaden
  • Is als onderdeel van Brightspace eenvoudig te gebruiken
“ I consider Radboud one of the most informed and expert groups using ePortfolio!”

Trainer Desire2Learn, Leverancier Brightspace

Feiten en cijfers (2018-2019)

6.000 unieke logins

14 opleidingen gebruiken portfolio

14 opleidingen bereiden inzet voor

6 portfolio toepassingen

11x was RU good practice voor anderen

20 awards voor vaardigheden

Digitaal portfolio in vaardighedenonderwijs Psychologie

De leerlijncoördinatoren Inge Rabeling, Elkie in 't Ven en Iris Peperkamp vertellen waarom zij het digitaal portfolio in het vaardighedenonderwijs inzetten.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Rechtenstudenten zijn enthousiast

Nina Vink en Sarah van der Pol leggen uit hoe zij Awards in hun digitale portfolio kunnen verdienen bij het talentprogramma Law in Action (FDR).

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

De route naar het resultaat

September 2016

Vraag van opleiding is startpunt project
"wij willen een digitaal portfolio"

Voorjaar 2017

Bekijken en vergelijken van portfoliosystemen

Wensen en eisen opstellen en voorbereiden aanbesteding

September 2017

Keuze voor ePortfolio in Brightspace

Betrouwbaar, interactief en flexibel

Februari 2018

3 opleidingen starten met pilots
Biologie, Religiewetenschappen, Culturele Antropologie

Collegejaar 2018/2019

14 opleidingen hebben het ePortfolio in gebruik

14 opleidingen bereiden zich erop voor

14 mei 2019

Eerste thema-ochtend ePortfolio

Centraal stonden de eerste ervaringen en recent onderzoek

Meer weten?