PROJECT

Feedback

Het leerproces stimuleren met handige feedbacktools

Feedback is een krachtig instrument om het leren te stimuleren. Naast docentfeedback kunnen ook studenten elkaars werk beoordelen. Peerfeedback zet studenten aan tot reflectie - een belangrijke eigenschap voor de toekomstige academicus. ICT maakt het mogelijk om het geven van feedback efficiënt en effectief in te richten. In het project Feedback zijn de wensen en behoeften van docenten geïnventariseerd. Docenten en studenten hebben geëxperimenteerd met twee feedbacktools: TrainTool en Novolearning.

Feiten en cijfers (2016-2019)

2 feedbacktools getest

13 pilots met TrainTool

3 pilots met Novolearning

18 opleidingen zetten peerfeedback in

4.599 deelnemers aan TrainTool

8.310x peerfeedback gegeven met TrainTool

Voordelen van TrainTool

  • Studenten oefenen zo vaak als zij willen in een veilige omgeving
  • Medestudenten kunnen gemakkelijk feedback geven
  • Grote groepen kunnen individuele vaardigheden trainen in een persoonlijke omgeving
  • Efficient omgaan met contacturen: docenten die TrainTool inzetten ter voorbereiding, hebben in de werkgroep meer ruimte voor uitleg
  • Werken met standaarden of eigen programma's
“Ik vind het fijn om in mijn eigen omgeving en in mijn eigen tijd alvast wat te oefenen, zonder dat ik meteen beoordeeld word.”

Deelnemer pilot TrainTool

Waar moet je op letten als je een tool voor feedback selecteert?

Marleen Hofman (Onderwijsadviseur RU) legt uit welke feedbacktools er zijn en hoe je de juiste tool voor jouw onderwijs kiest.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Peerfeedback in het communicatieonderwijs van Geneeskunde

Remco Haringhuizen (Docent Eerstelijnsgeneeskunde) legt uit hoe TrainTool het geven van peerfeedback ondersteunt binnen de opleiding Geneeskunde.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.
“Via peerfeedback krijgen studenten veel meer feedback dan ik ze zou kunnen geven. Met verrassende resultaten. Actieve, extraverte studenten krijgen van groepsgenoten soms terug dat ze anderen te weinig aan bod laten komen. Het kan echt een openbaring voor ze zijn dat ze soms wat moeten dimmen.”

Titia Meijer (docent Arbeids- en Organisatiepsychologie) past peerfeedback toe in de masterspecialisatie Arbeid, Organisatie en Gezondheid.

De route naar het resultaat

September 2016

Docenten vragen om een tool voor feedback

Aanschaf proeflicentie TrainTool

Augustus 2017

Proef succesvol: aanschaf campuslicentie TrainTool
Start pilots op de hele universiteit

Oktober 2017

Verkenning platform Novolearning

Studenten kunnen een individueel leerpad volgen en ontvangen feedback over eigen leerresultaten

Augustus 2018

Verlenging campuslicentie TrainTool met 2 jaar

Reden: Enthousiaste docenten en studenten

Oktober 2018

SURF Challenge Day

Samen met andere instellingen worden tools vergeleken

Januari 2019

Breed onderzoek naar feedbacktools die docenten gebruiken

Gebruikerservaringen en wensen worden geïnventariseerd

Najaar 2019

Advies voor vervolg

"Blijf experimenteren, want er is een grote diversiteit aan behoeften én mogelijkheden"

Meer weten?