Blik op de toekomst

Het onderwijs blijvend innoveren met ICT

De ambitie om het onderwijs te verrijken met ICT blijft overeind, ook na afronding van het huidige programma. Onder de noemer Onderwijsvernieuwing met ICT werken we de komende drie jaar verder. De nadruk op onderwijs zal groter worden, ICT blijft een belangrijke rol spelen in het realiseren van nóg meer efficiency en kwaliteitsverbetering.

Jos in den Bosch (programmamanager) blikt vooruit:

"In samenwerking met het op te richten Teaching and Learning Centre kunnen we tot een klimaat komen waarin onderwijsinnovatie aan de Radboud Universiteit een vanzelfsprekendheid zal worden.”


Het vervolgprogramma focust behalve op docenten, ook op studenten. Enkele doelen: het creëren van een digitale samenwerkingsomgeving en het versterken van digitale vaardigheden die studenten nodig hebben op de arbeidsmarkt.


Enkele accenten van het vervolgprogramma:

  • Meer docenten stimuleren en ondersteunen om ICT in het onderwijs te benutten.
  • Kwaliteitsslag in het gebruik van Brightspace en andere beschikbare tools.
  • Slim koppelen van Brightspace met andere systemen.
  • Het creëren van een online leerplatform en samenwerkingsomgeving voor studenten.
  • Innovatie stimuleren door middel van pilots.
This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Doe mee!