Proeftuinen

Op kleine schaal experimenteren met onderwijsinnovatie

Van innoveren kun je leren. Het Programma ICT in het onderwijs bood 59 docenten, studenten en ondersteuners financiële en technische ondersteuning. Ruim 30 proeftuinen zijn gestart. Elk met een eigen doel en werkwijze, maar eensgezind in de ambitie om het onderwijs te boosten.
Laat je inspireren door de proeftuinders.

Generiek e-learning sjabloon

Een standaard e-learning sjabloon om casussen sneller te actualiseren en studenten te faciliteren bij het leren.

Trainingsmodule via video

Via video leren studenten stapsgewijs werken met een trainingsmodule voor cliënten met een beperking.

Gesprekstraining met TrainTool

Trainen van coachingsgesprekken met TrainTool en leren van de feedback van mede-studenten.

Leren door reflecteren op wat gedaan is

Qualtrics laat studenten besluitvorming analyseren door zelf het zelf te ervaren.

Kennis op de Ipad tijdens co-schap

Geneeskunde studenten hebben altijd relevante richtlijnen en theorie bij de hand.

2016 t/m 2019: 34 proeftuinen van start

Interactief oefenen met coaching

Studenten experimenteren in een interactieve module met verschillende coachingstijlen.

H5P: wat kun je ermee?

H5P is een open source auteurstool waarmee je onderwijsmateriaal snel interactief maakt, óók in Brightspace.

Digitaal de uitspraak oefenen

In een digitale wiki oefenen studenten de uitspraak van het Amerikaans-Engels. Gewoon via mobiel of laptop.

Biologisch modelleren met Micro:bit

Een microcomputer leert leraren in opleiding lesgeven over computational thinking en modelleren.

Woorden onthouden met een app

Op basis van recente neurowetenschappelijke theorieën sneller een taal onder de knie krijgen.

Atlas van het internationaal recht

Een interactieve infographic in Brightspace biedt relevante verdragen, literatuur en kennisclips per casus.

“We hebben er veel zin in en hopen op een positieve beslissing van jullie kant. Dank voor dit mooie initiatief"

Live interactie in digitale klas

Hoe kom je tot interactie in een leeromgeving waar digitale devices oprukken? Nearpod verbindt de klas online.

Engels oefenen met MijnST

Mijn Spraaktrainer (MijnST) helpt docenten en studenten bij het oefenen van hun Engelse spreekvaardigheid.

Peerfeedback met PeerApp

Via de online tool PeerApp geven studenten elkaar feedback op houding, gedrag en de rol in de groep.

2016 t/m 2019: 59 proeftuinders aan de slag

Virtueel pleiten in het recht

Studenten oefenen online hun pleidooi en kunnen medestudenten en docenten om feedback vragen.

Zelfstudie met interactieve video's

Flipped classroom onderzocht: ondersteunen interactieve video's zelfstudie beter?

Gamend leren over management

Studenten passen in een managementgame de theorie toe in een fictieve ondernemingspraktijk en ervaren de effecten.

Interactieve conditionele feedback

Studenten krijgen geautomatiseerde feedback bij de ontleding van een wiskundig probleem via interactieve video.

Virtuele hersenen in 3D

De app GreyMapp virtualiseert het menselijk brein in 3D: een hulpmiddel bij het bestuderen van hersenanatomie.

Feedback op leergedrag

De app Plexuz geeft studenten persoonlijke feedback op het leergedrag en maakt kennislacunes inzichtelijk.

Continu vaardigheden trainen

Een app daagt studenten uit om binnen en buiten het college academische en professionele vaardigheden te trainen.

2016 t/m 2019: 1000+ studenten profiteren van de opbrengst

Goed voorbereid het lab in

De e-learningtool LabBuddy helpt studenten om kostbare en schaarse laboratoriumtijd optimaal te benutten.

Methodenonderwijs in curriculum

Door het Methodenonderwijs in het hele curriculum te integreren kunnen studenten de informatie altijd raadplegen.

Virtuele praktijkexcursies

Studenten maken via 360° video (VR) kennis met praktijksituaties die normaal gesproken niet toegankelijk zijn.

Natuurkunde op de mobiel

Met behulp van de eigen smartphone meten studenten natuurkundige fenomenen in hun eigen omgeving.

Samen leren met VR

Hoe hou je de aandacht van individuele studenten vast terwijl je met een groep dezelfde 360° video bekijkt?

Traagheid ervaren met VR

Virtual Reality helpt studenten en leerlingen het traagheidsprincipe te begrijpen en te ervaren.

3 proeftuinen groeien verder met een Comeniusbeurs

Academisch schrijven online leren

Iedere student krijgt automatisch en online feedback op zijn academische schrijfvaardigheid.

Biodiversity Route App

Studenten krijgen tijdens het veldwerk met behulp van een app bijbehorende theoretische concepten aangereikt.

D-Pac: betrouwbaar beoordelen

D-Pac is een beoordelingstool waarmee je verslagen in paren vergelijkt. Zo kom je tot een objectiever oordeel.

Online schrijfonderwijs op afstand

In Brightspace flexibel en online hulp voor het verbeteren van schrijfvaardigheid voor anderstaligen.

PeerTest: Studenten toetsen elkaar

Studenten toetsen elkaar met eigen gemaakte vragen. De docent krijgt zo inzicht in kennis en denkniveau van studenten.

Golden Egg Academy

Online hulp voor studenten om hun business idee stapsgewijs om te zetten in een volledig businessplan.

Leren via een game

Zelfontdekkend leren via het platform Curatr. Via games kiezen studenten een route die het best bij hen past.