Contact

Het programmabureau Kwaliteitsverbetering Ondersteunende Functies ondersteunt de organisatie bij de uitvoering van de verschillende kolomdoorlichtingen en de implementatie van de verbeteragenda's. Wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de leden van het programmabureau:

s.messnig@ru.nl; 024 361 1121

Colofon

Kwaliteitsverbetering Ondersteunende Functies
nummer 1, juli 2019
© Radboud Universiteit Nijmegen

Redactie
Sanne Messnig, Dienst Marketing & Communicatie

Fotografie en film

Dick van Aalst, Marjolein van Diejen, TUKmedia

Vormgeving
Gloedcommunicatie, Nijmegen