INTRODUCTIE

Kwaliteits-
verbetering
Ondersteunende
Functies

Continu verbeteren

Hoe kan de Radboud Universiteit haar dienstverlening aan de primaire processen onderwijs en onderzoek continu blijven verbeteren? Die vraag staat centraal in het programma Kwaliteitsverbetering Ondersteunende Functies, dat eind 2016 is gestart. Kern van het programma is het gericht ophalen van inzichten over wat goed gaat en beter kan en het analyseren van die informatie om te komen tot een verbeteragenda. Kortom, doen we de goede dingen en doen we die ook goed?


Binnen het programma wordt voor alle ondersteunende functies (of kolommen) in kaart gebracht hoe er effectiever en efficiënter kan worden samengewerkt. Het programma omvat de doorlichting van in totaal elf kolommen van ondersteunende functies op decentraal én centraal niveau en de implementatie van de daaruit voortvloeiende verbeteragenda’s. Inmiddels zijn zes van de elf kolommen doorgelicht, daarmee zijn we over de helft. In dit magazine lees je meer over de stand van zaken van elke doorlichting, de impact op de organisatie en de eerste zichtbare resultaten.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Hoe werkt een doorlichting?

Hoe kunnen we de kwaliteit van de ondersteuning binnen de Radboud Universiteit verbeteren? Om die vraag te beantwoorden brengen we voor alle ondersteunende functies in kaart wat er goed gaat en wat er beter kan. In dit filmpje kun je zien hoe zo’n doorlichting precies in zijn werk gaat.

Doorlichtingen in cijfers

Planning

De eerste zes doorlichtingen zijn afgerond, de resterende vier doorlichtingen gaan medio 2020 van start.