Doorlichting Radboud Sportcentrum

Het Radboud Sportcentrum (RSC) doet de goede dingen. Er zijn geen grote verschillen tussen doelstellingen en aanbod van dienstverlening. Er is sprake van een grote betrokkenheid van medewerkers bij de eigen werkzaamheden, het RSC en de Radboud Universiteit. Medewerkers hebben hart voor het werk, voor de collega’s en voor de klanten van het RSC. De volgorde van doelgroepen in termen van ‘voor wie doen we het’ is geen punt van discussie, want het is voor iedereen duidelijk dat de studenten op de eerste plaats staan.

Grenzen aan de groei

Op dit moment loopt het RSC tegen de grenzen van de beschikbare capaciteit aan. Voor een toenemend aantal sporten, in het bijzonder teamsporten, moet accommodatie elders gehuurd worden. Dit wordt echter steeds moeilijker omdat tijdens de piekuren de vraag groter is dan het aanbod. De werkdruk is soms zo hoog dat de kwaliteit van de dienstverlening in het gedrang komt. Het moment is daar om de positie van het RSC te herijken en strategische keuzes te maken die gericht zijn op het bereiken van duurzaam succes en toekomstbestendigheid van de organisatie.

Visie op cultuur en sport

De doorlichting van het RSC was voor het college van bestuur aanleiding opdracht te geven aan Gerard van Assem, de directeur van Radboud Services, om een visie voor te bereiden op cultuur en sport op de campus en de daarvoor te hanteren kaders. Op basis daarvan kunnen toekomstscenario’s voor cultuur- en sportvoorzieningen op de campus worden uitgewerkt. De overige punten uit de verbeteragenda worden door het Managementteam van het RSC opgepakt.

Belangrijkste verbeteracties

  • Pak de werkdruk aan (vooral bij de afdeling Sportondersteuning). In samenwerking met P&O en de Arbo- en Milieudienst heeft het RSC een werkdrukmeting uitgevoerd. Resultaten en conclusies zijn in de lijn opgepakt (o.a. in jaargesprekken) en heeft doorlopend aandacht binnen het MT van het RSC.


  • Verminder de belasting op de frontoffice. Het RSC werkt aan een efficiëntere verdeling tussen front- en backofficetaken, aan het vereenvoudigen van het kassasysteem (geen cash geld meer) en aan het vergroten van selfservicemogelijkheden voor klanten (bijv. mogelijkheid tot online inschrijving en betaling door circa 11.000 studenten voor de aanschaf van een jaarkaart).


  • Voltooi de beschrijving van de werkprocessen binnen de afdeling Sportondersteuning. Het RSC werkt aan het Infopunt: een intern systeem voor alle front- en backoffice medewerkers waarin alle belangrijke werkprocessen worden beschreven. Het RSC is een van de eersten die hierbij gebruik maakt van Mavim Rules dat sinds 2013 als concernsysteem is aangemerkt.